Wielka Sobota jest czasem przygotowania święconki oraz odwiedzeniu Grobu Pańskiego, ale także Wigilią Paschalną. Podczas rannego święcenia pokarmów na śniadanie wielkanocne nasi ministranci rozprowadzali Wodę Święconą. Serdecznie dziękujemy chłopcom za zaangażowanie.
Uroczystość Wigilii Paschalnej zaczęliśmy od poświęcenia ognia oraz zapalenia paschału. Ministranci przekazali światło wszystkim zebranym wiernym. Następnie usłyszeliśmy odśpiewane orędzie oraz czytania z Starego jak także z Nowego Testamentu. Rozbrzmiały także dzwonki, a także zaśpiewaliśmy „Chwała na wysokości”. Pan Zmartwychwstał, żyje oraz działa w naszych sercach.
Dokonał się także sakrament chrztu. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wytrwałości, wiary oraz miłości. Odnowiony był także ten sakrament dla zebranych osób w kaplicy.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Triduum Paschalnych. Życzymy, aby Pan Zmartwychstały zagościł w Waszych sercach, okazał swoje miłosierdzie oraz zakrólował na nowo w Waszym życiu.