Styczeń

Aby w obecnym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnice i zakonnicy na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.

Luty

Aby małżonkowie żyjący w separacji znaleźli wsparcie w chrześcijańskiej wspólnocie.

Marzec

Aby wyjątkowy wkład kobiety w życiu Kościoła był zawsze doceniony.

Kwiecień

Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali umacniającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła

Maj

Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.

Czerwiec

Aby osobiste spotkanie z Chrystusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie poświęcenia Mu siebie w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec

Aby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki Łacińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego społeczeństwa.

Sierpień

Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych wszystkich, którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa

Wrzesień

Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.

Październik

Aby wspólnoty chrześcijańskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym głosiły Ewangelię wszystkim, którzy jeszcze na nią czekają.

Listopad

Aby pasterze Kościoła, z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni, towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.

Grudzień

Aby rodziny, szczególnie te cierpiące, w narodzinach Chrystusa odnalazły nadzieję,

 

 

 

 

 

 

Papieskie intencje ogólne na 2015r.

 

Styczeń

Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.

Luty

Aby więźniowie, szczególnie ludzie młodzi, mieli możliwość powrotu do godnego życia

Marzec

Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka.

Kwiecień

Aby ludzie uczyli się szanować i troszczyć o stworzenie jako dar Boży.

Maj

Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi, którzy cierpią, szczególnie o chorych i ubogich.

Czerwiec

Aby migranci i uchodźcy byli dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

Lipiec

Aby politycy we wszystkich formach swojego zaangażowania kierowali się miłością i odpowiedzialnością.

Sierpień

Aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom potrzebującym.

Wrzesień

Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.

Październik

Aby został zlikwidowany handel ludźmi, który jest współczesną formą niewolnictwa.

Listopad

Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

Grudzień

Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który nigdy nie męczy się przebaczeniem.